Tandem in tijden van CORONA

Naar aanleiding van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus (covid-19), neemt ook Huisartsen Tandem enkele tijdelijke maatregelen. Zo willen we ervoor zorgen dat de mensen die onze zorg het meest nodig hebben, die ook kunnen krijgen, op een manier die veilig en verantwoord is voor iedereen. We danken je alvast voor het begrip.

Coronavirus

Wat niet dringend is, stellen we even uit

De focus van onze artsen gaat naar ernstig zieken. Daarom:

  1. kan je via de online agenda geen afspraken meer boeken;
  2. vinden er geen vrije consultaties meer plaats;
  3. kan je enkel op telefonische afspraak (050 38 25 87) in de praktijk terecht


Wanneer je opbelt, gaan we samen na of je vraag dringend is of niet. Zaken die kunnen wachten – zoals een jaarlijks bloedonderzoek, routinecontroles, wratjes bevriezen – stellen we even uit. Voorschriften voor de verlenging van chronische medicatie vraag je aan via secretariaat@huisartsentandem.be.

Vragen over corona? Gebruik ons online advies!

Heb je last van keelpijn, snotvalling, hoest, koorts of kortademigheid?

Wie beschouwen we als mogelijk besmet met het coronavirus?​

huisartsen tandem
  1. Iedereen die last krijgt van een luchtweginfectie (verkoudheid, keelpijn, hoesten, neusloop, kortademigheid, pijn aan de longen), maar normaal geen dergelijke klachten heeft.

  2. Iedereen die aan een chronische luchtwegaandoening lijdt (astma, COPD …) en een verergering van symptomen ervaart.

Wanneer wordt er getest op het coronavirus?

  • Enkel wanneer je in het ziekenhuis opgenomen moet worden én er een vermoeden van besmetting is, zal je getest worden.
  • Of wanneer je aan de slag bent als zorgverlener, tot één van de twee bovenstaande categorieën behoort EN koorts hebt.

Wat als je denkt besmet te zijn met het coronavirus?

  • Bel de praktijk op (050 38 25 87) en kom zeker NIET in de wachtzaal zitten.
  • Blijf minstens één week thuis, je ziektebriefje kan opgehaald worden op de praktijk door een naaste (zonder luchtwegklachten).
  • Draag indien mogelijk een mondmasker, kus geen huisgenoten en bewaar 1,5 meter afstand.
Tandem onbereikbaar

Nog niet ziek? Houden zo!

Was regelmatig je handen

Kom niet aan je gezicht

Gebruik telkens een nieuwe papieren zakdoek en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak

Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Leef de overheidsmaatregelen strikt na en vermijd alle contact met kwetsbare personen (ouderen, chronisch zieken …).

Volg de officiële kanalen van FOD Volksgezondheid (www.info-coronavirus.be) voor een laatste stand van zaken en concrete tips en hygiënisch advies. 

... en hou de moed erin. We komen hier samen uit!

Ligging & route

Groepspraktijk in Brugge

Huisartsen Tandem bevindt zich in de Jachtveldstraat 6 in Sint-Michiels (Brugge), midden tussen de Kinepolis en de Vives-hogeschool.

Parkeren

Er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor patiënten. 

Toegankelijkheid

De praktijk en consultatieruimtes zijn vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers en personen met een beperkte mobiliteit.​ 

Schuiven naar boven