De Vaccinatiestrategie

Wat houdt de huidige vaccinstrategie in voor u als patiënt?


Elke burger zal vroeg of laat een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren. Deze uitnodigingen worden vanuit een centraal bureau gedelegeerd en verstuurd door de verschillende mutualiteiten. Voor mensen zonder mutualiteit wordt er nog naar een oplossing gezocht.

Meer info over het nut en de veiligheid van de vaccins vind je via www.laatjevaccineren.be.

Wanneer je die uitnodiging zal krijgen hangt af van je profiel. Zogenaamde risicogroepen en 65+’ers kunnen deze uitnodiging verwachten vanaf maart, mensen werkzaam in essentiële beroepen kunnen een uitnodiging verwachten vanaf april. De rest van de bevolking kan deze verwachten vanaf juni. Meer info over de vaccinatiestrategie vind je ook op de webiste www.laatjevaccineren.be.

Als burger/patiënt dien je zelf niets te doen. Er zal u een uitnodiging toegestuurd worden, volgens de categorie waartoe je behoort. Wij als huisartsen worden gevraagd om de mensen die tot de risicogroepen behoren te signaleren. Dezelfde vraag wordt ook gesteld aan de ziekenfondsen en de stichting kankerregistratie.
De risicogroepen zijn: 

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:  

 • chronische luchtwegaandoeningen 
 • chronische hart- en vaatziekten 
 • chronische neurologische aandoeningen 
 • dementie 
 • kanker
 • obesitas
 • diabetes 
 • verhoogde bloeddruk

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • chronische nierziekten
 • chronische leverziekten 
 • hematologische kankers
 • syndroom van Down 
 • transplantatiepatiënten (ook op wachtlijst)
 • verstoord immuunsysteem (na advies van specialist)
 • hiv 
 • zeldzame aandoeningen (na advies van specialist)

Indien je twijfels hebt over je registratie als risicopatiënt kan je een mail sturen naar secretariaat@huisartsentandem.be of bellen naar 050 38 25 87.