GMD

GMDUw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw ‘Globaal Medisch Dossier’, het GMD. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een betere geneeskunde. Als uw huisarts zijn wij het best geplaatst om een verwijzing ‘op maat’ te organiseren, zodat we voor een optimale communicatie tussen onze huisartsenpraktijk, de specialist en andere zorgverstrekkers kunnen zorgen.

Uw GMD dient jaarlijks geregistreerd te worden. De kostprijs voor die registratie wordt door uw ziekenfonds terugbetaald. Indien u ons op het moment van de registratie een kleefbriefje van het ziekenfonds bezorgt, dient u zelf niets te betalen en wordt het verschuldigde bedrag rechtstreeks door het ziekenfonds betaald. Zodra u over een geregistreerd globaal medisch dossier beschikt, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging en elk huisbezoek.