Privacybeleid en algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Huisartsen Tandem. Je kan ons contacteren via:

Als je gebruikmaakt van deze website, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden die wij hieraan koppelen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat je op deze website terugvindt, inclusief merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten en beelden, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Huisartsen Tandem of derden die deze rechten bezitten.

Beperking van aansprakelijkheid

Op deze website vind je louter algemene informatie. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van jou of andere personen. Je mag deze informatie dus in geen geval als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen.

Volledigheid en nauwkeurigheid

Huisartsen Tandem waakt er nauwgezet over dat de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Toch bestaat altijd het risico dat er een fout of onvolledigheid in deze informatie sluipt. In dit geval zal Huisartsen Tandem er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De inhoud van deze site, inclusief links naar externe webpagina’s, kunnen we eender wanneer en zonder aankondiging of verwittiging aanpassen, wijzigen of aanvullen.

Huisartsen Tandem kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site. Stel je onjuistheden vast, aarzel dan niet om ons hier via secretariaat@huisartsentandem.be op te wijzen.

Huisartsen Tandem geeft geen enkele garantie over de goede werking van deze website. De praktijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website. Hetzelfde geldt voor elke vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Links naar derden

Huisartsen Tandem kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het feit dat we deze links naar websites of pagina’s gebruiken, impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Huisartsen Tandem verklaart uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid

Het team van Huisartsen Tandem hecht veel belang aan jouw privacy. Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, respecteren we de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Afsprakensysteem

Huisartsen Tandem verwerkt jouw persoonsgegevens, wanneer je gebruikmaakt van onze diensten of omdat je die gegevens zelf aan ons hebt doorgegeven. Dit gaat onder meer over persoonlijke gegevens die je in ons afsprakensysteem doorgeeft. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om je afspraak te bevestigen en je dossier te vervolledigen.

Huisartsen Tandem bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om dat te doen waarvoor we deze gegevens verzamelden. Wij bewaren deze gegevens in de agenda-toepassing Doctena en in het medisch softwarepakket Health One.

Jouw gegevens inkijken

Je hebt het recht om gratis jouw persoonsgegevens in te kijken en eventueel onjuiste, onvolledige of niet-pertinente info te (laten) corrigeren. Om jouw persoonsgegevens te bekomen, bezorg je ons een kopie van je identiteitskaart, samen met een gedateerde en ondertekende aanvraag.

Wil je niet dat we jouw gegevens voor direct marketing gebruiken, dan kan je dat ons altijd laten weten. We houden in alle geval rekening met je voorkeuren hierin. Je gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Cookybeleid

Op deze site maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die we op je toestel plaatsen om de tijd die je op deze website doorbrengt zo aangenaam mogelijk te maken.

Dankzij die cookies kunnen we jouw voorkeuren – zoals bijvoorbeeld je taalkeuze – en informatie – zoals browertype of IP-adres – bijhouden. Dit laat ons ook toe om op een anonieme manier het gebruik van onze website analyseren met externe tools zoals Google Analytics.

In een notendop? Met cookies maken we het jou gemakkelijker om op onze website te surfen.

Heb je dit toch liever niet, dan kan je altijd onze cookies en die van andere websites weigeren. Je doet dit best via de instellingen van je browser. Neem voor meer info hierover een kijkje op de helppagina’s van jouw browser.